stavby a rekonstrukce budov

Kontaktujte nás

+420 602 544 402

Sídlo společnosti:
Elekom a.s.
Žešov 99, 796 01 Prostějov
E-mail: elekom@elekom.cz

Pobočka Praha:
Na Vypichu 1214/12
162 00 Praha 6 - Břevnov 
Mobil: +420 602 544 402
E-mail: musil@elekom.cz

Pobočka Ostrava:
Stanislavského 356
721 00 Ostrava-Svinov
Tel./fax.: +420 596 967 983
Mobil: +420 603 410 108
E-mail: koutny@elekom.cz

ISM - Integrovaný systém managementu

Od začátku roku 2006 je Elekom držitelem mezinárodně platného certifikátu řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Od roku 2007 je držitelem certifikátu environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001, a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001.

V roce 2014 úspěšně proběhl přechodový certifikační audit integrovaného systému managementu (ISM) akreditovanou certifikační společností United Registar of Systems Czech, s.r.o. (URS), která potvrdila plnění náročných požadavků.

Úspěšné certifikace jsou pro naše zákazníky a další partnery důkazem o neustálém zvyšování poskytované kvality a bezpečnosti prováděných prací s důrazem na ekologický přístup k životnímu prostředí.

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 14001

Certifikát OHSAS 18001

Certifikát OHSAS 18001

Integrovaná politika kvality

Integrovaná politika

Aktuálně: