stavby a rekonstrukce budov

Kontaktujte nás

+420 602 544 402

Sídlo společnosti:
Elekom a.s.
Žešov 99, 796 01 Prostějov
E-mail: elekom@elekom.cz

Pobočka Praha:
Na Vypichu 1214/12
162 00 Praha 6 - Břevnov 
Mobil: +420 602 544 402
E-mail: musil@elekom.cz

Pobočka Ostrava:
Stanislavského 356
721 00 Ostrava-Svinov
Tel./fax.: +420 596 967 983
Mobil: +420 603 410 108
E-mail: koutny@elekom.cz

GDPR - General Data Protection Regulation
( Obecné nařízení o ochraně osobních údajů )

Nakládání s osobními údaji

V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení s účinností od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy i společnost Elekom a.s. řídí GDPR.

Společnost prohlašuje, že osobní údaje našich zákazníků nejsou předávány žádné 3. osobě za účelem jejich zpracování pro marketingové a propagační účely.

Společnost Elekom a.s. považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součástí svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, ale také vůči svým zákazníkům a dodavatelům.

Společnost Elekom a.s. prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu společnost přijala technická a organizační opatření k zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů.

Společnost Elekom a.s. nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vzhledem k výše uvedeným prohlášením však ustanovila osobu, která bude poskytovat informace a poradenství v oblasti GDPR a bude monitorovat soulad s GDPR.

 

V případě jakýchkoli dotazů
se v záležitostech GDPR prosím obracejte na: rendova@elekom.cz

Aktuálně: